Home » Писма на Учителя Петър Дънов до д-р Георги Миркович (1898-1902) by Петър Дънов
Писма на Учителя Петър Дънов до д-р Георги Миркович (1898-1902) Петър Дънов

Писма на Учителя Петър Дънов до д-р Георги Миркович (1898-1902)

Петър Дънов

Published 1999
ISBN :
Paperback
84 pages
Enter the sum

 About the Book 

Петър Константинов Дънов, наричан от последователите си Учителя или Беинсá Дунó е българин, основател на религиозно-философско учение, което се самоопределя като „езотерично християнство“ и окултизъм, и което е смятано от българската държава за религиозно и е регистрирано от Дирекцията по вероизповеданията като отделно вероизповедание. Това учение в България е известно под името дъновизъм, а последователите му — дъновисти. Последователите му се наричат ученици на Всемирното Бяло Братство. Самият Дънов не одобрява термина „дъновисти“.