Home » Costurile de tranzacţie – o abordare instituţionalistă by Andreea-Oana Iacobuţă
Costurile de tranzacţie – o abordare instituţionalistă Andreea-Oana Iacobuţă

Costurile de tranzacţie – o abordare instituţionalistă

Andreea-Oana Iacobuţă

Published 2012
ISBN :
Paperback
212 pages
Enter the sum

 About the Book 

Lucrarea de faţă aduce în prim-planul discuţiei relaţia dintre guvernanţa economică şi performanţele economice, privită din perspectiva costurilor de tranzacţie, în legătura lor organică cu instituţiile, cu structurile de guvernanţă şi cu regimulMoreLucrarea de faţă aduce în prim-planul discuţiei relaţia dintre guvernanţa economică şi performanţele economice, privită din perspectiva costurilor de tranzacţie, în legătura lor organică cu instituţiile, cu structurile de guvernanţă şi cu regimul contractual. Lucrarea este structurată pe cinci capitole, fiecare dintre acestea tratând anumite aspecte care dau contur şi conţinut temei abordate. Primul capitol este consacrat teoriei costurilor de tranzacţie, în încercarea de a fixa cadrul în care se derulează analiza. Cel de-al doilea capitol abordează problematica eficienţei din perspectivă neoinstituţionalistă. Capitolul al treilea propune o analiză a factorilor determinanţi ai arbitrajului dintre diferitele structuri de guvernanţă, delimitând între factorii endogeni şi cei exogeni. Capitolul 4 analizează în detaliu structurile de guvernanţă alternative, insistând asupra regimului contractual al acestora. Ultimul capitol al lucrării apelează la forţa explicativă a teoriilor neoinstituţionaliste, în contextul tranziţiei către economia de piaţă, în general, şi în România, în special, pentru a pune în evidenţă specificitatea procesului de schimbare instituţională, care a dus la un nivel ridicat al costurilor de transformare şi al celor de tranzacţie, cu un impact negativ asupra comportamentului agenţilor economici şi, în consecinţă, asupra performanţelor economice.